Meny Stäng

Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg

Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg

Museifreningen WFJ, grundandes 1974 för att bevara det lilla som är kvar av Östergötlands smalspårsnät. Idag finns av de ursprungliga 450 kilometrarna, bara den knappt en mil långa sträckan Vadstena-Fågelsta kvar. Banan ägs av Vadstena kommun och Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg arrenderar den.

Föreningen förfogar över 2 ånglok, en rälsbuss, flera diesellok och ett betydande antal person- och
godsvagnar av olika representativa typer. Föreningen är också utrustad med maskiner för underhåll av bana och fordon.

Bli medlem

Föreningen består av drygt 200 medlemmar och vi välkomnar gärna fler.
Vill du bli medlem, skriv ett mail till medelm@wfj.se med uppgifter om namn, adress, e-postadress och om du vill även telefonnummer.
Betala in 350:- kronor till bankgiro 5732-4709 eller swisha till nummer 123 036 9850. Glöm inte uppge namn.
Personer under 18 år betalar 50:-

Vill du ge en gåva för att hjälpa oss i vårat arbeta att bevara denna unika miljö och järnväg så är vi glada för både det lilla och det stora.