Meny Stäng

Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg

Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg

Museiföreningen WFJ, grundandes 1974 för att bevara det lilla som är kvar av
Östergötlands smalspårsnät. Idag finns av de ursprungliga 450 kilometrarna, bara den knappt en mil
långa sträckan Vadstena-Fågelsta kvar. Banan ägs av Vadstena kommun och
Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg arrenderar den.

Föreningen förfogar över 2 ånglok, en rälsbuss, flera diesellok och ett betydande antal person- och
godsvagnar av olika representativa typer. Föreningen är också utrustad med
maskiner för underhåll av bana och fordon.

Föreningen består av drygt 200 medlemmar och vi välkomnar gärna fler.
Vill du bli medlem, skriv ett mail till info@wfj.se med uppgifter om namn och adress och om du vill även telefonnummer. Swisha till 123 0369 850. Pris för vuxen är 300 kronor, familj 400 kronor och junior (under 18 år) 50 kronor.

Vill du ge en gåva för att hjälpa oss i vårat arbeta att bevara denna unika miljö och järnväg så är vi glada för både det lilla och det stora.