Meny Stäng

Välkommen att besöka Sveriges äldsta bevarade smalspår i den vackra staden Vadstena

Wadstena Fogelsta Järnväg var en av de två första smalspåriga järnvägarna i Östergötland och öppnade för trafik 1874. Spårvidden är 891 mm vilket motsvarade tre svenska fot. Sträckningen Vadstena-Fågelsta är den enda kvarvarande delen, cirka 9,6 km, av det omfattande ursprungliga smalspårnät på omkring 450 km, i Östergötland. Sedan 1974 drivs den sista delen av smalspåret av Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg (WFJ). Föreningen är ideell och driver och sköter fordon och trafik på järnvägen, för att vi ska kunna uppleva hur det var i mitten av 1900-talet.

Varmt välkommen att åka med våra tåg och cykla dressin längs banan eller bara ta en promenad i den fantastiska miljön kring Vadstena station och bangård.

Cykla dressin

Foto Jeppe Gustafsson/Bild Östergötland