Menu Close

Försäljning

Försäljning

Ett litet urval på vad man kan beställa av oss. Mer intressanta saker finns butiken på stationen under trafikdagarna.
Beställning och försäljningsvillkor finns längst ned på sidan.


En liten järnväg i en liten stad
av Christer Brimalm och Jan Karlsson.
 
Den spännande och intressanta historien om Sveriges äldsta bevarade smalspårsbana från förhistorie och tillkomsten till dagens veteranjärnväg. Personliga minnesbilder gör historien levande. Rikt illustrerad med många tidigare opublicerade foton.
 
Boken är utgiven i samarbete mellan Mf Wadstena–Fogelsta Järnväg och Föreningen Gamla Vadstena.

Upplagan är begränsad, försäkra dig om ditt exemplar.

Inbunden bok med hårda pärmar i A5-format. Pris: 120 kr.
Finns även med mjuka pärmar i A5-format.    Pris: 80 kr.


Den rullande materielen vid Wadstena–Fogelsta Järnväg
av Christer Brimalm och Jan Karlsson.

Loken, vagnarna och deras historia sammanställd
Kort historik, bilder och data för samtliga fordon.
Läs bland annat den häftiga historien om ”Amerikavagnen”!

Häfte, 36 sidor plus omslag i A5-format, till största delen i färg.
 
Pris: 40 kr.


Fogelsta–Wadstena–Ödeshögs Jernväg 1874-1919
av Jan Olov Svensson.
 
Den definitiva historien om vår järnvägs första år, från byggandet av Wadstena-Fogelsta Järnväg (öppnad 1874) till sammanslagningen av Fogelsta-Wadstena-Ödeshögs Järnväg med Mellersta Östergötlands Järnväg 1919. På drygt 200 rikt illustrerade sidor får man sig till livs en levande och intressant skildring med såväl kuriosa och anekdoter om livet vid järnvägen som spårplaner och ritningar på lok och vagnar. Åtskilliga av bokens foton är inte tidigare publicerade och fordonsritningarna är unika. Denna inbundna bok, utgiven på Sten- valls förlag, finns att köpa genom föreningen. Den är ett “måste” för alla med ett djupare intresse för vår banas historia.
 
Pris: 200 kr.


Från tågexpedition och lastbilscentral
av Rune Edström.

Rune Edström berättar personligt och livfullt om sitt yrkesliv under tjugo år vid järnvägen samt tio år i åkeribranschen. Tiden vid järn- vägen inleddes på Mellersta Östergötlands Järnvägar 1945 och avslutades 1964 på SJ i Mjölby. Vi får fascinerande inblickar i det dagliga livet på och omkring järnvägen i en tid som inte är så avlägsen, men ändå känns som en annan värld idag.

Inb. med hårda pärmar, 88 sidor 18×24 cm.
Rikligt med bilder illustrationer, till stor del med författarens egna bilder.

Pris 25 kr.


Sveriges smalspåriga ånglok
av Lars Olov Karlsson.
 
Utmärkta bok av den välkände “LOK”.
På 368 välmatade sidor med över 600 foton berättas det om de 534 smalspåriga ångloken som funnits på de 3 600 kilometerna smalspårsbanor för allmän trafik i vårt land.
Boken handlar inte bara om själva ångloken utan ger också en bredare bakgrund.
 
Pris: 295 kr


Sprague-loket vid Boxholms bruk
av Jan Ericson.
 
En mycket intressant och gedigen historik på svenska och engelska kring det första loket på Sveriges första (permanenta) elektriska järnväg 1890.
Långt ifrån att bara vara en teknisk beskrivning tar boken på ett förtjänstfullt sätt upp bakgrunden till elektrifieringen av bruksbanan i Boxholm och anskaffandet av detta det första loket, liksom vad som hände sedan. Den innehåller även ett antal högintressanta illustrationer. Boken bör ha en given plats i bokhyllan hos alla som intresserar sig för industribanor och för Östergötlands järnvägshistoria.
 
Utgiven av Industribaneföreningen 2010.
72 sidor i format 21 x 21 cm, mjuka pärmar.

Pris: 150 kr.


Från Östra stambanan till Ostlänken/Götalandsbanan

Om tillkomsten och utvecklingen av järnvägen och stationsorterna mellan Katrineholm och Nässjö.
Den här boken handlar om Östra stambanan, järnvägen mellan Katrineholm och Nässjö, som invigdes av Oscar II år 1874. I boken berättas hur banan kom till och utvecklades och om alla stationer utmed banan. Mantorp och angränsande stationer behandlas särskilt ingående. Händelseutvecklingen omfattar ti- den fram till 2007 och visionen om en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg, “Götalandsbanan”, via bl. a. Linköping och Jönköping, som den planerade “Ostlänken” beräknas bli en del av.

232 sidor, format 17 x 24 cm, trådbunden med hårda pärmar och omslag i färg.

Pris: 200 kr.


Minnenas spår

Järnvägspersonal berättar minnen och historier från tiden vid Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar, NVHJ.

Kartonnerad, c.a 240 sidor, hundratals bilder. En mycket pris- och läsvärd järnvägsbok.

Pris: 150 kr.


Museibanor och veterantåg

I denna förnämliga bok hittar du enastående mycket information om flertalet av Sveriges museibane- och veterantågsföreningar samt deras verksamheter.
Det är i anslutning till järnvägens 150-årsjubileum år 2006 som sammanställningen gjordes. Välkommen att njuta av kavalkaden. Även vår bana Wadstena-Fogelsta Järnväg är givetvis med och
presenteras i ett kapitel i boken.

256 sidor 240×286 mm.

Pris: 350 kr.


Kronan på verket
Av: Stig Svallhammar.

Detta är den slutgiltiga historiken om Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar.
Ett praktverk i format A4, inbunden och med ett förnämligt bildmaterial
varav många unika bilder i färg.

Pris: 350 kr.


Östra Centralbanan
Linköping-Hultsfred. De första hundra åren. 
av Niklas Adell och Per-Olov Brännlund.
 
Det definitiva verket om denna intressanta bana. Det har blivit en synnerligen trevlig och läsvärd, stor bok. Bildmaterialet, som omfattar över 600 foton av hög klass, är bara det enastående. Dessutom ritningar av fordon och byggnader, spårplaner, kartor.
Historiken omfattar hela tiden från banans planering och frammåt.
 
En bok som ingen som är intresserad av Östergötlands och Smålands järnvägar bör sakna i sitt bibliotek.
 
Format A4, inbunden, 296 sidor.

Pris: 395 kr.


På jakt efter ånglok – En järnvägsentusiasts minnen och äventyr
av Christer Brimalm
 
Det var inte så länge sedan och inte så långt borta. Ändå känns det nästan som en annan värld. Den ”klassiska järnvägens värld”. Det var en järnväg med folkliv och rörelse. På stationen köpte man sin biljett av ”edmonsonsk typ” i biljettluckan. Det växlades godsvagnar på stationerna och kopplades till och från ”kursvagnar” i snälltågen. Utmed linjen var det semaforer och telefonledning med blanktråd, och tågen drogs av ånglok.
 
Följ med ”på jakt efter ånglok” tillsammans med en riktig järnvägsentusiast, som gjorde mer än tjugo resor i Östtyskland och Polen före murens fall, för att söka upp vad som ännu fanns kvar av sådana järnvägsmiljöer då de sedan länge var försvunna i Sverige.
 
På köpet får du dig till livs en hel del fascinerande järnvägshistoria. Kanske författarens upplevelser som tågentusiast ”bakom järnridån” också kan bidra till att ge några glimtar ur ett litet annat perspektiv än det vanliga, på livet i ett par av våra närmaste grannländer under tiden mellan studentrevolten och murens fall.
 
Format: 210 x 265 mm, 112 sidor, rikhaltigt illustrerad med författarens egna fotografier.
 
Pris: 150 kr.


Roslagsbanan – en tidsresa
av Lars-Henrik Larsson
 
Bokens sexton kapitel berättar lite om tiden då det stora uppländska järnvägsnätet till största delen monterades ned, men också om det som blev kvar som en modern förortsbana, där nya schweiziska tåg nu levereras för den framtida trafiken.

På 128 sidor och med hjälp utav 329 bilder visar boken den förändring som tåg, trafik och miljöer längst Roslagsbanan har genomgått under de senaste 50 åren.

Pris: 250 kr.


Beställning och Försäljningsvillkor

Till angivna priser tillkommer porto­kostnad till själv­kostnads­pris. I de fall då inget porto anges ovan ber vi dig kontakta
för­sälj­nings­ansvarig enligt nedan för att få uppgift om frakt­alter­nativ och kostnad.
Beställ­ningen bekräftas sedan genom att du betalar in aktuellt belopp på föreningens bankgiro 5732‑4709.
Beställningen sker enklast per epost till info@wfj.se.
Skriv vilka varor du vill beställa och glöm inte att tydligt ange namn och adress samt gärna telefonnummer.
Du kan alternativt ringa försäljningsansvarig Christer Brimalm på 0706‑243730 eller skicka brev till
Museiföreningen Wadstena-Fogelsta Järnväg
Försäljningsavd
Järnvägsstationen
592 30 VADSTENA
 
Välkommen med din beställning!